STOR GIPSENTREPRENAD !

Ulvsundabygg har fått förtroendet att utföra en stor gipsentreprenad under 2017-2018. Hagaskolan i Vallentuna är en av de största skolorna som byggs i länet under året.

                       

NU INSTALLERAR VI EL FÖR VEIDEKKE

Veidekke Entreprenad har anlitat Ulvsunda Bygg/Eltjänst&Fastighetsteknik avseende en elentreprenad i Huddinge C. Husen byggs i direkt anslutning till centrum och är en del av                               omvandlingen av det gamla industriområdet som skall bli till bostäder, kontor och lokaler under åren framöver.

                               

NYTT SAMARBETE

Ulvsunda Bygg & Fastighetsservice har nyligen inlett ett nytt samarbete

med Bravida. Det är främst inom byggservice och med fokus på SISAB som slutkund.

OMBYGGNAD AV VÅRDHEM

Upprustning av över 200 lägenheter på Vårdhemmet i Råcksta. Arbetet pågår under våren och skall vara klart till sommaren 2017.

 

 

OMBYGGNAD AV INDUSTRILOKAL

FastPartner har anlitat Ulvsunda Bygg & Fastighetsservice att anpassa en större lokal

i Lunda för en ny hyresgäst som skall flytta in till sommaren.

NYTT RAMAVTAL

Ulvsunda Bygg & Fastighetsservice har nyligen skrivit en nytt avtal med PEAB

avseende projekt på eftermarknaden.