Från idé till färdigställande


Ulvsunda Bygg & Fastighetsservice är ett mellanstort byggföretag som hjälper fastighetsbolag, förvaltare och större byggbolag
med allt inom byggnation och ROT-jobb. Företaget bildades 2007 har idag ett 20-tal välutbildade medarbetare,
med säte i Bromma, Stockholm.

.

Kvalitet, servicevilja och kunskap i fokus

.

.

Engagerad personal


Vi har kompetenta och certifierade fackmän med lång branscherfarenhet inom olika områden för att kunna tillgodose de behov våra uppdragsgivare behöver. Ulvsunda Bygg & Fastighetsservice innehar våtrumsbehörighet, ID06 och genomgått BAS-U och BAS-P.

.

.

Sammansvetsat kontaktnät


Utöver vår egen personal med bland annat snickare, elektriker etc. har vi ett sammansvetsat nätverk av erfarna fackmän inom alla yrkesgrupper. Vi jobbar med långsiktiga relationer med våra samarbetspartners för att bibehålla kvalitet och tydlig kommunikation. Med hjälp av våra stora resurser av duktiga partners utför vi helhetsåtaganden som totalentreprenör, med projektledning och samordning mellan alla hantverksgrupper vid nyproduktion och omfattande ombyggnader.

.

.

Vi håller våra tidsplaner

.

.

Kompetensutveckling


Ulvsunda Bygg & Fastighetsservice är medlem i branschorganisationerna Stockholms Byggmästareförening och Sveriges Byggindustrier. Företaget tar kompetensutveckling och utbildning seriöst för att kontinuerligt förbättra verksamheten inom arbetsmiljö, kvalitet och säkerhet.

.

.

Modernt byggföretag i ständig förnyelse


I nära samarbete med våra kunder har Ulvsunda Bygg & Fastighetsservice utvecklat verksamheten med ett större tjänsteutbud. Vi erbjuder våra kunder tjänster inom eltjänster & fastighetsteknik i samma koncern. Detta för att bättre kunna tillhandahålla god service och kvalitet från start till mål.

.

.

Kontakta oss idag

.