Från idé till färdigställande


Ulvsunda Bygg & Fastighetsservice erbjuder en mängd olika byggtjänster under ett och samma tak. Inget jobb är för stort eller litet för oss.
Höj marknadsvärdet och förbättra fastighetsdriften i ert bestånd med hjälp av vårt helhetserbjudande.

.

Kvalitet, servicevilja och kunskap i fokus

.

.

Byggentreprenad


Ulvsunda Bygg & Fastighetsservice åtar sig helhetsåtaganden som totalentreprenör. Vi har ett stort kontaktnätverk av duktiga samarbetspartners, och vi sköter projektledning samt samordning mellan alla hantverksgrupper.

.

.

ROT-Projekt


Vi har lång erfarenhet och specialkompetens inom ROT-arbeten: renovering, ombyggnader och tillbyggnader. Ulvsunda Bygg & Fastighetsservice har utfört byggentreprenader till hyresgästanpassningar i bostäder, kontorsanpassningar i kommersiella lokaler samt industriella fastighetsbestånd över hela Stockholm.

.

.

Byggservice


Företaget hjälper uppdragsgivare som bygg- och fastighetsföretag med byggservice, underhåll, samt den planerade och oplanerade teknisk förvaltningen av fastighetsbestånd.

.

.

Ständig utveckling i nära samarbete
med våra kunder

.

.

El & Fastighetsteknik


Företaget grundades 2014 och består idag av en installationsgrupp, som åtar sig större projekt, samt en servicegrupp för underhålls- och servicearbeten. Ulvsunda Eltjänst & Fastighetsteknik är medlem i den Elektriska Installatörsorganisationen EIO. Vi genomgår löpande kompetensutveckling och utbildning inom säkerhet, miljö och teknik.

.

.

Kontakta oss idag

.